KARTY TAROTA

Moja symbolika. Moja wibracja.
Tarot

Gdzie jest nasz

 wędrowiec 

         dzisiaj ?


                 Kiedy rozważamy TAROTA w połączeniu z CZAKRAMI, świat znaczeń i wróżby jest bardziej skomplikowany. Potrafi nam opowiedzieć więcej. 
https://tarocista.blogspot.com/p/karty-tarota.html

§     0. Wędrowiec   

          Głowa

      CZAKRA KORONY

*  21. Świat                           CZAKRA TRZECIEGO OK


*  20. Sąd ostateczny  odcinek szyjny         

                  CZAKRA GARDŁA§   19. Słońce  


§   18. Księżyc


§   17. Gwiazda             CZAKRA SERCA§   16. Wieża                          odcinek piersiowy
§   15. Diabeł

§   14. Umiarkowanie 

§   13. Śmierć


§   12. Wisielec      CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO§   11. Moc                            odcinek lędźwiowy


§    10. Koło fortuny

§    9.  Eremita

§    8. Sprawiedliwość

§    7. Rydwan

§    6. Kochankowie                       

CZAKRA SAKRALNA (PŁCIOWA, SEKSU)


§    5. Arcykapłan                    odcinek krzyżowy  §    4. Cesarz


§    3. Cesarzowa

§    2. Arcykapłanka 

§    1. Mag

§    0. Głupiec, Wędrowiec         odcinek guziczny  
            
                     CZAKRA PODSTAWY

 Krótki opis mojego spojrzenia na KARTY TAROTA.  Diagram spójności i zależności wibracji kart z czakrami. 

           Jak czujemy ezoteryczność świata???


           Jak ją interpretujemy???


       Każdy ma swój własny punkt widzenia otaczającego świata. Potężny silnik zmuszający nas do szukania odpowiedzi. Piękny wymiar dla czakry podstawy.

     Mała uwaga powyższy opis jest dynamiczny.
TAROT E.K.

Talia kart TAROTA (prawda, a może powierzchowna nadinterpretacja?). Karta 0 i jej magia wędrówki.

Duży ARKAN


KARTA 0

Awers i rewers karty GŁUPCA ( WĘDROWCA ).

REWERS - 
TAROT - GŁUPIEC

                                                     
AWERS -
#Tarot